مانتو فرم اداری
آگوست 7, 2016
سرمه ای-مشکی-طوسی-زغالی
مانتو شلوار اداری برای محیط کار
آگوست 7, 2016

تاثیر لباس فرم در محیط اداری

بر تن داشتن لباس فرم و رسمی از این جهت که زاویه دید خود شخص را در ابتدای امر از دریچه ای رسمی تر به کسب و کارش باز می کند ، با احساس قدرت و موفقیت نیز توام است.

هر چقدر اشخاص بیشتر در محل کار لباس اداری یا یونیفرم بر تن داشته باشند ، به مرور زمان ، به مسائل کاری و محیط کار دیدی بازتری خواهند داشت ؛ و این امر آینده نگری را به دنبال دارد.

طبق یک نظریه روانشناسی ، اگر سخنران در هنگام سخنرانی لباس رسمی بر تن داشته باشد ، برای همراه کردن مستمعین با جهت فکری خود ، چند قدمی از مسیر را پیموده است.

نتیجه یک تحقیق در خصوص تاثیر روانی نوع پوشش ( لباس فرم اداری ) بر افراد ( مخاطبین ) بیانگر این نکته بود که شخصی که از پوشاک فرم و یونیفرم اداری سفید رنگ ، شبیه آنچه پزشکان می پوشند استفاده می نماید جذابیت بیشتری داشته و در نتیجه حرفش بیشتر شنیده شده و سریعتر و راحت تر در خاطر افراد سپرده می شود.

نوع پوشیدن لباس فرم اداری افراد از نظر تاثیر گذاری بر مخاطب ، یکی از چند عاملی است که ذهن را تحریک می کند یا در اصطلاح جرقه ای را در ذهن در مورد فرد روشن می کند.

اگر پرسنل و کارمندان یک شرکت در محل کار ملزم به پوشیدن لباس فرم یا پوشاک فرم اداری باشند، پس از گذشت مدت زمان اندکی ، متوجه تغییر نوع نگرش خود نسبت به مسائل و تحلیل آنها به روشی غیر انتقادی خواهند شد.

اگر پیشینه منتقدانه و منفی نسبت به کاری در شخص وجود داشته باشد ، روش تفکر انتقادی (Critical) تاثیر منفی بر فعالیت های مرتبط با آن کاردارد. اما تفکر یا تحلیل به روش آبستره (Abstract) باعث می شود شخص از اتخاذ تصمیم های آنی بپرهیزد (مانند خرید کردن در لحظه) و آینده نگر تر باشد(مانند پس انداز کردن).

از دید برخی جامعه شناسان، حتی اگر لباس فرم اداری فقط برای مناسبت های خاص استفاده شود ، تاثیرش در افراد پر رنگ تر خواهد شد ؛ و زمان بسیار زیادی باید سپری شود تا جامعه بشری سمبل هایش را که بر سر آنها به توافق جمعی رسیده است ، تغییر دهد.

با وجود اینکه در محیط های کسب و کار خرد و نوپا ، بیشتر شاهد تردد افراد با لباس معمولی هستیم ، بعید است که تاثیر لباس فرم خاصه کت و شلوار به عنوان سمبل مدیریت محیط های کاری را به این راحتی ترک کند.